Platby

Uhrádzanie platieb

Každý člen občianskeho združenia Hokejové talenty MHK32 Liptovský Mikuláš je povinný uhrádzať nasledovné poplatky.

Klub využíva pre manažment platieb služby Paysy.

Ročný členský príspevok - uhrádzajú ho všetci

Suma: 40 EUR / rok

Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558 
VS: generuje aplikácia Paysy
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa 
Termín úhrady: do 31.1. každého roku

Mesačný oddielový príspevok - platí sa celoročne

Suma: podľa kategórie oddielu

Účet: SK41 0900 0000 0050 7134 0558
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Termín úhrady:
do 15. dňa v mesiaci počas celého roka (odporúčame si nastaviť trvalý príkaz na úhradu)

Kategórie hráčskych oddielov

Dorast a junior60 EUR / mes.
Hráči 5. – 9. ročníka50 EUR / mes.
Hráči 3. a 4. ročníka40 EUR / mes.
Hráči 1. a 2. ročníka30 EUR / mes.
Hráči 0. ročníka (začiatočníci)

20 EUR / mes.

Výnimky a upresnenia

9.1. Uznesenie Správnej rady zo dňa 9.9.2015
SR schvaľuje, aby oddielový poplatok v prípade každého ďalšieho dieťaťa, ktoré je riadnym členom HT MHK32LM, o.z. bol znížený o 50%. 

9.4 Uznesenia Správnej rady zo dňa 30.12.2022 o zrušení výnimiek z platieb mesačných oddielových poplatkov
SR schvaľuje: Zrušenie uznesenia SR zo dňa 21.3.2016 
SR schvaľuje: Zrušenie uznesenia SR zo dňa 30.5.2016
SR schvaľuje: Platenie mesačných oddielových príspevkov v klube HT MHK 32 LM, o.z. pre hosťujúcich hráčov z iných klubov v plnej výške ako riadny člen OZ. podľa príslušnej kategórie.

Naši partneri

Prihlásiť sa k odberu newslettra* označené polia sú povinné

Vyberte, prosím, všetky spôsoby, ako by ste chceli byť informovaní o novinkách od Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.:Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej lokalite. Používame Mailchimp ako našu marketingovú platformu. Kliknutím nižšie na prihlásenie na odber beriete na vedomie, že Vaše informácie budú prenesené do Mailchimpu na spracovanie. Viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete tu.


Nechcem sa prihlásiť k odberu.