Nezisková organizácia

Hokejové talenty Liptova, n. o.

Nezisková organizácia Hokejové talenty Liptova, n.o. bola založená 2. augusta 2011 zakladateľmi: Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch, Marek Uram, Michal Mravec, Pavel Paukovček, Ján Cibuľa, Ján Laco, Karol Križan, Peter Klepáč, Richard Huna, Tomáš Krátky, Rudolf Huna a Peter Lištiak.

Správnu radu neziskovej organizácie tvoria: Martin Cibák, Milan Jurčina a Ján Plch.
Revízor: Marek Uram
Riaditeľ: od založenia org. Karol Székely , od 15.4.2020 Mgr. Silvia Čerstvík

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, s dôrazom na rozvoj telesnej kultúry. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na športovo talentované deti a mládež na Liptove.

Nezisková organizácia poskytuje svoje služby formou: A) organizovania a zabezpečovania kultúrnych, najmä športových a spoločenských podujatí, materiálno-technickej podpory, výstav a prezentácií; B) organizovania športových výcvikov, kurzov, sústredení a iných sprievodných aktivít, s dôrazom na všestrannú podporu hokeja a hokejových talentov v Liptovskom regióne.

Adresa

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.

Partizánov 14
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42387914
E-mail:
office@hokejovetalenty.sk info@hokejovetalenty.sk

Fakturačné údaje

Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z.

Partizánov ‎14
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: ‎42387914
DIČ:‎ 2024126940

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neziskovej organizácie Hokejové talenty Liptova, n.o.. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Hokejové talenty Liptova, n. o. – výpis z registra neziskových organizácií

Zakladacia listina neziskovej organizácie

Štatút neziskovej organizácie pri založení

Štatút neziskovej organizácie – nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

OSVEDČENIE o živnostenskom opravnení – nová živnosť
(reklamné a marketingové služby)

Údaje pre zasielanie príspevkov

Hokejové talenty Liptova, n. o.

Partizánov 989/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 6472

Číslo účtu: 5029675573
Kód banky: 0900
Konštantný symbol: 0558
IBAN: SK4609000000005029675573
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: Napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom.

Zverejňovanie výročných správ

Na základe zákona o neziskových organizáciách nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Výročná správa musí byť zverejnená spôsobom určeným v štatúte.

Naši partneri

Prihlásiť sa k odberu newslettra* označené polia sú povinné

Vyberte, prosím, všetky spôsoby, ako by ste chceli byť informovaní o novinkách od Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.:Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej lokalite. Používame Mailchimp ako našu marketingovú platformu. Kliknutím nižšie na prihlásenie na odber beriete na vedomie, že Vaše informácie budú prenesené do Mailchimpu na spracovanie. Viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete tu.


Nechcem sa prihlásiť k odberu.