Darovať 2%

Venujte 2% z dane pre Vaše deti

Naše občianske združenie sa každý rok uchádza o 2% z daní právnických a fyzických osôb, ktoré nám pomáhajú pri náročnej úlohe vykrytia finančného rozpočtu združenia.

Budeme radi keď nám prispejete aj takouto formou, nakoľko Vás to nestojí nič navyše, jedine trocha času s „papierovačkami“.

Chcem darovať 2% z mojich daní a som

Zamestnanci

Postup pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje nášho občianskeho združenia napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  – IČO: 42387914
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  Ulica: Partizánov
  Súpisné/orientačné číslo: 14
  PSČ: 03101
  Obec: Liptovský Mikuláš
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na Váš daňový úrad.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Rovnaké ako minulý rok, editovateľné PDF.

Fyzické osoby

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Údaje o našom občianskom združení sú tu:
  – IČO: 42387914
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  – Ulica: Partizánov
  – Súpisné/orientačné číslo: 14
  – PSČ: 03101
  – Obec: Liptovský Mikuláš
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá na stiahnutie

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2021 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

Právnické osoby - firmy

Postup pre právnické osoby - firmy:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Údaje o našom občianskom združení sú tu:
  IČO: 42387914
  – Právna forma: občianske združenie
  – Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  – Ulica: Partizánov
  – Súpisné/orientačné číslo: 14
  – PSČ: 03101
  – Obec: Liptovský Mikuláš
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Tlačivá na stiahnutie

Naši partneri

Prihlásiť sa k odberu newslettra* označené polia sú povinné

Vyberte, prosím, všetky spôsoby, ako by ste chceli byť informovaní o novinkách od Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.:Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej lokalite. Používame Mailchimp ako našu marketingovú platformu. Kliknutím nižšie na prihlásenie na odber beriete na vedomie, že Vaše informácie budú prenesené do Mailchimpu na spracovanie. Viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete tu.


Nechcem sa prihlásiť k odberu.