Neinvestičný fond

Neinvestičný fond Hokejové talenty

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f. bol založený 24. novembra 2011 zakladateľmi a zriaďovateľmi Martin Cibák, Milan Jurčina, Ján Plch a Karol Székely.

Orgány neinvestičného fondu

Správna rada

Martin Cibák
Milan Jurčina
Ján Plch
Karol Székely

Správca

Mgr. Silvia Čerstvík (od 15.4.2020)

Karol Székely (od založenia)

Neinvestičný fond Hokejové talenty, n.f., bol zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu v oblasti podpory mládežníckeho športu, najmä hokeja. Neinvestičný fond združuje peňažné prostriedky určené na plnenie individuálnej pomoci pre telesne zdatnú a športovo nadanú mládež v ľadovom hokeji na celom území Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky z fondu sú poskytované predovšetkým na:

  • zaobstaranie výstroja, športového náčinia a vecí potrebných na realizáciu ľadového hokeja,
  • materiálno-technické zabezpečenie tréningov a sústredení,
  • podporu vzdelávania a výchovy mládeže v oblasti ľadového hokeja,
  • podporu telesnej výchovy a zdravého životného štýlu hokejovej mládeže,
  • podporu účasti hráčov ľadového hokeja, hokejových mužstiev žiakov a dorastu na súťažiach na domácej aj medzinárodnej úrovni.

Dokumenty fondu

Tu si môžete pozrieť najdôležitejšie dokumenty zo vzniku neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. Vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých zainteresovaných, neuverejňujeme originály dokumentov, ale len ich upravenú časť bez rodných čísel, adries a podpisov. Za určitých podmienok vieme po individuálnej dohode zabezpečiť aj nahliadnutie do originálnych dokumentov.

Údaje pre zasielanie príspevkov

Materiálne zabezpečenie
Hokejové talenty Liptova, n. o.

Partizánov 989/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 45 73 7223

Číslo účtu: 0335013364
Kód banky: 0900
Konštantný symbol: 0558
IBAN: SK2709000000000335013364
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: Napíšte Vaše identifikačné číslo (5-miestne) pokiaľ chcete prispieť pod svojim menom prípadne môžete pred Vaše identifikačné číslo doplniť aj identifikačné číslo projektu pokiaľ chcete prispieť aj na konkrétny účel.

Zverejňovanie výročných správ

Na základe zákona o neinvestičných fondoch je fond povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca. Výročná správa fondu musí byť zverejnená spôsobom, ktorý určí zriaďovateľ v štatúte.

Naši partneri

Prihlásiť sa k odberu newslettra* označené polia sú povinné

Vyberte, prosím, všetky spôsoby, ako by ste chceli byť informovaní o novinkách od Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.:Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej lokalite. Používame Mailchimp ako našu marketingovú platformu. Kliknutím nižšie na prihlásenie na odber beriete na vedomie, že Vaše informácie budú prenesené do Mailchimpu na spracovanie. Viac informácií o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp nájdete tu.


Nechcem sa prihlásiť k odberu.